Spreadsheet macro's v7

door Andras Tucsni

Spreadsheet import macro's versie 7

Met de nieuwe versie 7 van de import macro's voor Openoffice/Libroffice Calc en Microsoft Excel kunnen vanaf nu ook de LS120 gas logdata van de de slimme meter worden geïmporteerd in een spreadsheet tabblad. De nieuwe macro's zijn te downloaden van onze downloads pagina.

De macro's voor deze 2 office platforms zijn ook gelijkgetrokken wat functionaliteit en (grotendeels) code betreft, zodat er voor de gebruiker geen verschil meer is tussen het gebruik van de Excel of Calc macro. Hierdoor is het nu in Excel ook mogelijk om met een Youless die met een wachtwoord beveiligd is te synchroniseren, wat tot nu toe alleen ondersteund was in de Calc macro.

De office import macro's zijn bedoeld voor gebruikers die graag zelf in hun favoriete spreadsheet omgeving data willen kunnen verwerken en/of archiveren. We hebben ervoor gekozen om dat via deze actieve macro import te doen in plaats met een tradionele .cvs bestand export vanwege de volgende 2 voordelen:

  1. Het gebruiksgemak is op deze manier veel groter. De import in de spreadsheet is met een druk op de knop gedaan (en zelfs dat is niet nodig wanneer er voor “automatische synchronisatie bij openen bestand” wordt gekozen).
  2. Door de synchronisatie opzet worden altijd de nieuwste records toegevoegd aan de records die eerder al geïmporteerd waren. Op die manier blijft het bestand vanzelf actueel en gaat de historie zonder limiet terug in de tijd.


Calc is gratis te downloaden voor Windows, Mac en Linux, waardoor dit voor iedereen toegankelijk is. Een grote groep gebruikers wil echter liever Excel gebruiken omdat ze daar meer vertrouwd mee zijn, en zodoende is er ook een macro voor Excel.

De voorbeeld grafieken die in vorige versies bijgevoegd waren zijn in deze versie weggelaten. Dit was altijd enkel als voorbeeld bedoeld, en het gaat vooral om de import functionaliteit. Om verwarring over waar de spreadsheet voor bedoeld is te voorkomen, houden we het nu 'zuiver' op deze import functionaliteit.

Er zijn 2 logresoluties waarin gesynchroniseerd kan worden, namelijk de dagelijkse logwaarden en de uurlijkse logwaarden. De interne dagelijkse log gaat tot 1 jaar terug, en in de LS120 gaat de uurlijkse log tot 10 weken terug. Wanneer er dus tenminste 1x per jaar respectievelijk 1x per 10 weken een synchronisatie plaatsvindt, dan houdt de spreadsheet een aaneengesloten serie van logrecords aan.

Let er op dat vanwege de veiligheidsaspecten van macro's, het kunnen uitvoeren van macro's wel eerst in de office instellingen aangezet moet worden:

  • Openoffice/Libreoffice: Ga naar Extra->Opties of Tools->Opties. Navigeer in de boomstructuur naar OpenOffice.org->Beveiliging en druk op de knop Macroveiligheid. Medium is een veiligheidslevel die aan te raden is. Er wordt dan telkens bij het openen van een bestand expliciet om toestemming gevraagd om de macro's in het bestand uit te mogen voeren.
  • Excel: Druk op de Office knop (of bestand menu) en kies Excel opties. Kies uit de optiemogelijkheden Vertrouwenscentrum->Vertrouwenscentrum instellingen. Kies vervolgens Macro instellingen en selecteer Macro's toestaan.


Zorg ervoor dat deze instellingen aangezet zijn, voordat het office bestand geopend wordt. Meestal zijn macro's anders voor een bestand dat al geopend was nog steeds uitgeschakeld.

Hoewel een Excel bestand geopend kan worden in Openoffice en vice versa, werken de import macro's alleen voor het office platforms waarvoor deze bedoeld is. Gebruik zodoende het .ods bestand alleen voor Openoffice/Libreoffice en het .xlsm bestand alleen voor Excel.

Gebruikers van Excel voor Mac kunnen helaas geen gebruik maken van de Excel macro omdat de gebruikte netwerk toegang binnen Excel specifiek is voor Windows. Uiteraard is het op de Mac wel mogelijk om met Openoffice/Libreoffice te importeren.

Ga terug