28-09-2017 (1.4.0) ------------------ -De S0 input heeft een volledig onafhankelijk input kanaal gekregen. Deze kan daardoor tegelijk met de P1/optische input gebruikt worden. -In de PVOutput variant wordt bij gebruik van P1+S0 de bruto productie en de bruto consumptie berekend en beiden doorgestuurd naar PVOutput. -Tekstuele aanpassing 'actueel verbruik' naar 'actueel vermogen'. 15-05-2017 (1.3.4) ------------------ -Bij de upload naar energiemanager/Enelogic wordt nu een extra tijdstempel dat specifiek is voor de gasmeterstand meegestuurd. Hierdoor kan gasverbruik nauwkeuriger gelogd worden, met name voor DSMR5 meters. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om een eventuele communicatiestoring tussen elektriciteitsmeter en gasmeter te detecteren. -In de PVOutput variant is het mogelijk om door keuze van v parameter v4 het actuele netto vermogen (d.w.z. de via P1 ontvangen actuele vermogensstand) door te sturen, in plaats van de bruto stand. Wanneer bruto productie via bijvoorbeeld omvormer reeds geupload wordt, kan hierdoor de netto meter informatie toegevoegd worden waardoor PVOutput het bruto verbruik kan berekenen. 24-03-2017 (1.3.3) ------------------ -Bij sommige LED meters kon door de vernieuwde input data filter van versie 1.3.1 soms een valse puls optreden waarbij onterecht een hoog vermogen geregisteerd werd. Dit is nu opgelost. 20-03-2017 (1.3.2) ------------------ -In 1.3.1 was de timeout op het berekende aantal watts na langdurige afwezigheid van een update per abuis afgeschakeld. Deze is nu weer actief. 17-03-2017 (1.3.1) ------------------ -Verbeterde data filter op analoge input bij analoge meters. -Bugfix in P1 verwerking voor fout die enkel bij sommig Iskram meters optrad. De meterstand voor afname tijdens normale uren kwam bleef altijd nul. 13-03-2017 (1.3.0) ------------------ -Initiele LS120 firmware release