Abonneer op de blog RSS feed

Op de Youless site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Volg ons op twitter

Gebruik onze rss feed of volg ons op twitter voor aankondigingen van nieuwe posts.

 

iOS app update 1.5.2

door Andras Tucsni

iOS app update beschikbaar in app store

De Youless iOS app heeft een update gekregen naar versie 1.5.2, welke onlangs in de App Store is vrijgegeven. De belangrijkste wijziging is dat de app voorbereid is op de komende iOS 11 update, waar de oude app niet meer geschikt voor was. Op deze manier kan de Youless app gewoon gebruikt blijven worden wanneer Apple naar verwachting in de herfst de iOS 11 update uit gaat rollen.

Maar er zijn ook vernieuwingen doorgevoerd. Zo kan de app nu net als de Android app ook met negatieve waarden omgaan, dus wanneer er stroom teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Dit is met name nuttig voor gebruikers met een LS120 in combinatie met een slimme meter in een situatie waarin er zonnepanelen geïnstalleerd zijn.

Deze “Zonnepaneel mode” kan ook als losse schakelaar in de configuratie van de app expliciet aangezet worden. In dat geval gaat de app er van uit dat er altijd energie opwekking gemeten wordt. Dit zal zo zijn wanneer de Youless direct op een kWh meter van een zonnestroom groep is geïnstalleerd, en niet op de hoofdmeter. Deze optie kan zowel voor de LS110 als de LS120 worden gebruikt.

LS120 firmware update

door Andras Tucsni

Firmware update voor de LS120

In firmware versie 1.3.4 is het upload protocol naar Enelogic uitgebreid met een extra tijdstempel voor de laatst ontvangen slimme meter gasmeter stand. De gasmeter stuurt draadloos elk uur, of elke 5 minuten (in de nieuwste DSMR5 slimme meters) een update van de gasmeterstand naar de elektriciteitsmeter. De gasmeterstand wordt dus minder vaak bijgewerkt dan de elektriciteitsmeterstand die elke 10 seconden, of elke seconde (DSMR5) bijgewerkt wordt.

Enelogic kan het gasverbruik door dit extra tijdstempel nauwkeuriger loggen. Dit is met name voor DSMR5 meter bezitters merkbaar omdat de 5 minuten resolutie zo beter uit de verf komt in het Enelogic dashboard.

Voor de oudere slimme meters maakt dit minder uit, maar er is nog een ander voordeel. Het kan in een enkel geval voorkomen dat er een storing is in de draadloze communicatie tussen gasmeter en elektriciteitsmeter. De gasmeterstand verandert dan uiteraard langere tijd niet meer, maar buiten het stookseizoen kan dat op zich gewoon zijn voor sommige huishoudens. Doordat het gas tijdstempel echter ook niet verandert, kan de communicatiestoring herkend worden, en zo kan er door Enelogic een alert gestuurd worden.

Gebruikers die vrij recentelijk een LS120 aangeschaft hebben zullen de 1.3.4 firmware al hebben. De firmware versie wordt op de home page van de Youless web interface getoond. Gebruikers die 1.3.4 nog niet hebben, kunnen de firmware/flash utility van onze downloads pagina downloaden.

Spreadsheet macro's v7

door Andras Tucsni

Spreadsheet import macro's versie 7

Met de nieuwe versie 7 van de import macro's voor Openoffice/Libroffice Calc en Microsoft Excel kunnen vanaf nu ook de LS120 gas logdata van de de slimme meter worden geïmporteerd in een spreadsheet tabblad. De nieuwe macro's zijn te downloaden van onze downloads pagina.

De macro's voor deze 2 office platforms zijn ook gelijkgetrokken wat functionaliteit en (grotendeels) code betreft, zodat er voor de gebruiker geen verschil meer is tussen het gebruik van de Excel of Calc macro. Hierdoor is het nu in Excel ook mogelijk om met een Youless die met een wachtwoord beveiligd is te synchroniseren, wat tot nu toe alleen ondersteund was in de Calc macro.

De office import macro's zijn bedoeld voor gebruikers die graag zelf in hun favoriete spreadsheet omgeving data willen kunnen verwerken en/of archiveren. We hebben ervoor gekozen om dat via deze actieve macro import te doen in plaats met een tradionele .cvs bestand export vanwege de volgende 2 voordelen:

  1. Het gebruiksgemak is op deze manier veel groter. De import in de spreadsheet is met een druk op de knop gedaan (en zelfs dat is niet nodig wanneer er voor “automatische synchronisatie bij openen bestand” wordt gekozen).
  2. Door de synchronisatie opzet worden altijd de nieuwste records toegevoegd aan de records die eerder al geïmporteerd waren. Op die manier blijft het bestand vanzelf actueel en gaat de historie zonder limiet terug in de tijd.


Calc is gratis te downloaden voor Windows, Mac en Linux, waardoor dit voor iedereen toegankelijk is. Een grote groep gebruikers wil echter liever Excel gebruiken omdat ze daar meer vertrouwd mee zijn, en zodoende is er ook een macro voor Excel.

De voorbeeld grafieken die in vorige versies bijgevoegd waren zijn in deze versie weggelaten. Dit was altijd enkel als voorbeeld bedoeld, en het gaat vooral om de import functionaliteit. Om verwarring over waar de spreadsheet voor bedoeld is te voorkomen, houden we het nu 'zuiver' op deze import functionaliteit.

Er zijn 2 logresoluties waarin gesynchroniseerd kan worden, namelijk de dagelijkse logwaarden en de uurlijkse logwaarden. De interne dagelijkse log gaat tot 1 jaar terug, en in de LS120 gaat de uurlijkse log tot 10 weken terug. Wanneer er dus tenminste 1x per jaar respectievelijk 1x per 10 weken een synchronisatie plaatsvindt, dan houdt de spreadsheet een aaneengesloten serie van logrecords aan.

Let er op dat vanwege de veiligheidsaspecten van macro's, het kunnen uitvoeren van macro's wel eerst in de office instellingen aangezet moet worden:

  • Openoffice/Libreoffice: Ga naar Extra->Opties of Tools->Opties. Navigeer in de boomstructuur naar OpenOffice.org->Beveiliging en druk op de knop Macroveiligheid. Medium is een veiligheidslevel die aan te raden is. Er wordt dan telkens bij het openen van een bestand expliciet om toestemming gevraagd om de macro's in het bestand uit te mogen voeren.
  • Excel: Druk op de Office knop (of bestand menu) en kies Excel opties. Kies uit de optiemogelijkheden Vertrouwenscentrum->Vertrouwenscentrum instellingen. Kies vervolgens Macro instellingen en selecteer Macro's toestaan.


Zorg ervoor dat deze instellingen aangezet zijn, voordat het office bestand geopend wordt. Meestal zijn macro's anders voor een bestand dat al geopend was nog steeds uitgeschakeld.

Hoewel een Excel bestand geopend kan worden in Openoffice en vice versa, werken de import macro's alleen voor het office platforms waarvoor deze bedoeld is. Gebruik zodoende het .ods bestand alleen voor Openoffice/Libreoffice en het .xlsm bestand alleen voor Excel.

Gebruikers van Excel voor Mac kunnen helaas geen gebruik maken van de Excel macro omdat de gebruikte netwerk toegang binnen Excel specifiek is voor Windows. Uiteraard is het op de Mac wel mogelijk om met Openoffice/Libreoffice te importeren.

Nieuw model Youless LS120

door Andras Tucsni

Vanaf vandaag is de nieuwe Youless LS120 verkrijgbaar in onze webshop. De LS120 is de opvolger van de LS110, en heeft een aantal nieuwe features ten opzichte van het vorige model. Verder kan de LS120 alles wat de LS110 ook al kon, dus het gaat echt om een uitbreiding van functionaliteit.

Op het eerste gezicht ziet de LS120 er herkenbaar uit voor mensen die bekend zijn met de LS110: de nieuwe features zijn in de vertrouwde compacte “luciferdoosje” behuizing ondergebracht. Er zijn echter 2 nieuwe connectoren bijgekomen, en deze geven meteen 2 belangrijkste nieuwe features aan.

Aan de zijkant is er een P1 connector bijgekomen voor aansluiting op een slimme meter P1 poort. De LS120 kan op deze manier ook teruglevering van stroom en gasverbruik opnemen. In de interne log is er ook een apart logkanaal bijgekomen voor het loggen van gasverbruik.

Daarbij is er aan de bovenkant een S0 puls input connector bijgekomen. Hiermee kan het puls signaal van een (DIN rail) kWh meter bedraad worden gekoppeld aan de Youless, en is het niet meer nodig om de Youless op de optische puls LED van een kWh meter te plaatsen.

Intern is hardwarematig het loggeheugen verruimd om het loggen van gas verbruik te faciliteren. Hierbij is ook meteen de interne nauwkeurigheid/resolutie per logpunt verhoogd.

De LS120 gebruikt een nieuwe firmware 1.3 ten behoeve van deze nieuwe hardware features. Daarnaast is het voor de IP configuratie niet meer nodig om de configuratie wizard te gebruiken; de LS120 gebruikt nu DHCP voor de IP configuratie. Een statisch IP adres blijft desgewenst ook nog steeds mogelijk.

Net als de LS110 kan de LS120 gekoppeld worden met de online energiemanager Enelogic. In combinatie met een slimme meter wordt dan uiteraard zowel het stroomverbruik als gasverbuik gekoppeld zodat het complete energiebeeld zichtbaar wordt in het Enelogic dashboard.

Samengevat is de LS120 dus zowel nieuw als op vele punten vertrouwd. Tenslotte is ook nog een ander belangrijk punt vertrouwd, namelijk de prijs. Door een betere inkoop van componenten en productie konden de kostenstijgingen voor een aanzienlijk deel gecompenseerd worden, en we houden daarom de oorspronkelijke prijs aan.

De komende tijd zal de ontwikkeling meer verschuiven richting de Youless apps, welke nog niet van alle nieuwe LS120 features gebruik maken (bijvoorbeeld gas opname). Stay tuned voor meer informatie hierover!

Overstappen van Bidgely naar Enelogic

door Andras Tucsni

Bidgely is de eerste online energiemanager waarmee de Youless gekoppeld kon worden, en stelt haar dienst sinds 2011 beschikbaar voor Youless gebruikers. Door verschuivingen van investeerders, en dus ook belangen, heeft Bidgely echter onlangs besloten dat ze haar dienst niet langer meer beschikbaar zal stellen voor onafhankelijke energiemonitors zoals de Youless. Dit betekent dat gebruikers die graag online willen blijven monitoren, en die dit nu met Bidgely doen, moeten overstappen naar een andere energiemanager.

Youless heeft altijd al de insteek gehad dat keuzevrijheid een groot goed is, en het is dan ook mogelijk om door een andere firmware te laden met een andere energiemanager te koppelen. Hiervoor adviseren wij Enelogic als nieuwe energiemanager, en we werken met Enelogic samen om de overgang voor gebruikers die willen switchen te begeleiden.

Momenteel zijn nog niet alle details bekend gemaakt door Bidgely. Er zou in principe ook een export van de datahistorie geboden worden, maar het is ten tijde van schrijven nog niet bekend hoe dit precies in zijn werk zal gaan. Ook de einddatum tot wanneer accounts nog beschikbaar blijven is nog niet zeker. Houd er rekening mee dat dit mogelijk nog voor de kerst zal zijn, maar we hebben Bidgely verzocht een wat ruimere overgangsperiode aan te houden om de overgang soepeler te laten verlopen.

Updates hierover zullen als edit onder deze post toegevoegd worden. Er zal t.z.t. ook nog een mailing vanuit Bidgely verstuurd om alle gebruikers op de hoogte te stellen. De bedoeling is dat in deze mailing ook de aanwijzingen voor migratie naar Enelogic en data export zullen worden opgenomen.

Gebruikers die graag meteen willen switchen, hoeven uiteraard niet te wachten. De Enelogic firmware kan ook nu al gedownload worden van onze downloads pagina, en de overgang is in principe zo gedaan. Voor informatie over het flashen van de firmware, zie ook deze blogpost.

Rest ons nog om Bidgely te bedanken voor het beschikbaar stellen van hun dienst over de afgelopen 5 jaar. Dit heeft veel gebruikers geholpen met het besparen van energie, en daar gaat het uiteindelijk om.

 

Update 30 november:
Zie ook de gerelateerde Enelogic blogpost.

 

Update 5 december:
Bidgely heeft de sluitingstijd op half januari gesteld. Het is dus aan te raden om voor die tijd over te stappen.

 

Update 15 december:
Bidgely heeft de email notificatie naar alle gebruikers gestuurd. De aanwijzingen over migratie waren daar echter niet in opgenomen. Wij hebben een migratie quick guide opgesteld waarin de overstap beschreven staat in 7 stappen.
De Bidgely sluitingstijd die in de email vermeld staat is 31 december, in tegenstelling tot wat eerder tegen ons gezegd was (half januari).

 

Update 22 december:
Bidgely heeft de onduidelijkheid rondom de sluitingstijd opgehelderd. De dienst zal toch tot 15 januari open blijven, zoals ons ook in eerste instantie gezegd was.

Over het voorgenomen historische data export pad is nog geen opheldering gegeven.

 

Update 29 december:
Gebruikers kunnen per email een aanvraag bij Bidgely indienen om een export van hun historische data beschikbaar te stellen. Deze aanvraag kan ingediend worden bij notice@bidgely.com.

Update 6 januari:
Via onze support kan een conversie van het Bidgely export bestand naar een Enelogic import bestand worden aangevraagd. De migratie quick guide heeft een nieuw hoofdstuk gekregen waarin beschreven wordt hoe dat gedaan kan worden.

 

Update 16 januari:
Data uploads naar Bidgely zijn inmiddels niet meer mogelijk. Bestaande accounts zijn echter nog wel toegankelijk.

 

Update 5 juni:
Bestaande accounts zijn niet meer toegankelijk, maar het is nog steeds mogelijk een export bestand aan te vragen.