Bidgely - vooruitblik

door Andras Tucsni

Welke vernieuwingen kunnen er worden verwacht?

Een ruime maand geleden is de online energiemanagement dienst onder de naam Bidgely van start gegaan. YouLess is een zogenaamde device partner van Bidgely omdat YouLess meetgegevens met Bidgely kan koppelen zodat het energieverbruik overal online is in te zien. Ik benadruk hierbij kan, omdat we vinden dat iedereen baas over eigen data moet kunnen zijn (zie de eerdere post over Bidgely en privacy overwegingen).

 

Er bestaan tegenwoordig meerdere gratis diensten die het energieverbruik online in een grafiek kunnen tonen. De reden dat YouLess juist met Bidgely kan koppelen is dat deze ook de mogelijkheid heeft om apparaat profielen in de meetgegevens te herkennen. Er wordt als het ware automatisch naar de grafiek patronen gezocht van bepaalde typische apparaten zoals de koelkast, wasmachine, droger, etc. Zodoende kunnen er rapportages gemaakt worden over wat het verbruik van deze apparaten is, zonder dat er bij het apparaat in kwestie een stroommeter hoeft te worden geïnstalleerd. Dat is natuurlijk wel een erg handige functie.

 

Het is alleen nu nog niet zover dat deze functie in Nederland beschikbaar is. In deze post blik ik vooruit op wat er bij Bidgely op stapel staat zodat er meer duidelijkheid is over wat er van deze dienst kan worden verwacht.

 

Om te beginnen hebben wij een aantal verbeteringsverzoeken (waarvan sommige door YouLess gebruikers aangedragen) doorgegeven aan Bidgely. De volgende punten zullen naar aanleiding van deze verzoeken worden verbeterd:

 

  1. Meetgegevens van vandaag zichtbaar: De meeste gebruikers zullen wel ontdekt hebben dat de meetgegevens van vandaag niet zichtbaar zijn, alleen die van gisteren en verder terug. Dit blijkt veroorzaakt te zijn door een tijdzone gerelateerde issue aan de kant van Bidgely.

  2. Hoge resolutie van meetgegevens: Niet alle meetpunten wordt momenteel in de grafiek getoond waardoor de “tijdresolutie” minder hoog is dan zou kunnen. Dit zal worden verhoogd naar volledige tijdresolutie.

  3. Lokalisering van munteenheid en tijd: De kWh prijs zal ook in euro's kunnen worden gekozen in plaats van dollars. De tijdnotatie zal in 24 uur notatie in plaats van 12 uur notatie kunnen worden gekozen.

  4. Schaal van verticale as handmatig instelbaar: De verticale as schaal van de grafiek past zich aan aan de hoogst geregistreerde verbruikswaarde in het gekozen tijdvenster. Een enkele grote piek zorgt er dan voor dat nuances in het lagere verbruik niet goed meer zichtbaar zijn. De verticale as schaal zal daarom ook handmatig instelbaar kunnen worden gemaakt.

  5. Export van meetgegevens: Baas zijn over eigen data betekent dat je ook je data moet kunnen exporteren/downloaden en de mogelijkheid moet hebben om de gegevens op de server te laten verwijderen. Deze functie zal worden toegevoegd.

 

Een aantal punten die eerder al aangedragen waren (zoals problemen met Internet Explorer en de navigatie door de grafiek) zijn inmiddels opgelost, dus er wordt ook echt werk gemaakt van de aangeleverde feedback.

 

De automatische herkenning van apparaat profielen is zoals gezegd momenteel voor Nederland nog niet geactiveerd. Een koelkast in Amerika verbruikt namelijk makkelijk 300 Watt wanneer deze aan het koelen is en in Nederland zal dit eerder rond de 100 Watt zijn. Het gevolg is dat de apparaat profielen die nu ondersteund worden niet goed werken voor Nederlandse huishoudens. Het ondersteunen van profielen die wel voor de Nederlandse situatie werken is echter wel nadrukkelijk de bedoeling, al durfen ze daar nu nog geen datum voor toe te zeggen. Als er meer nieuws is op dit vlak is dan zullen we hier uiteraard over berichten.

 

Tenslotte een vraag die we vaker krijgen: “Blijft de dienst in de toekomst ook gratis?” Het antwoord daarop is ja. Het is alleen niet uitgesloten dat er ooit in de toekomst een onderscheid gemaakt zal worden tussen een standaard en en een betaalde premium versie. In elk zullen wij ons er altijd hard voor maken dat YouLess gebruikers gratis toegang blijven houden tot een fatsoenlijke set van monitoring en rapportage functies.

Ga terug