Overstappen van Bidgely naar Enelogic

door Andras Tucsni

Bidgely is de eerste online energiemanager waarmee de Youless gekoppeld kon worden, en stelt haar dienst sinds 2011 beschikbaar voor Youless gebruikers. Door verschuivingen van investeerders, en dus ook belangen, heeft Bidgely echter onlangs besloten dat ze haar dienst niet langer meer beschikbaar zal stellen voor onafhankelijke energiemonitors zoals de Youless. Dit betekent dat gebruikers die graag online willen blijven monitoren, en die dit nu met Bidgely doen, moeten overstappen naar een andere energiemanager.

Youless heeft altijd al de insteek gehad dat keuzevrijheid een groot goed is, en het is dan ook mogelijk om door een andere firmware te laden met een andere energiemanager te koppelen. Hiervoor adviseren wij Enelogic als nieuwe energiemanager, en we werken met Enelogic samen om de overgang voor gebruikers die willen switchen te begeleiden.

Momenteel zijn nog niet alle details bekend gemaakt door Bidgely. Er zou in principe ook een export van de datahistorie geboden worden, maar het is ten tijde van schrijven nog niet bekend hoe dit precies in zijn werk zal gaan. Ook de einddatum tot wanneer accounts nog beschikbaar blijven is nog niet zeker. Houd er rekening mee dat dit mogelijk nog voor de kerst zal zijn, maar we hebben Bidgely verzocht een wat ruimere overgangsperiode aan te houden om de overgang soepeler te laten verlopen.

Updates hierover zullen als edit onder deze post toegevoegd worden. Er zal t.z.t. ook nog een mailing vanuit Bidgely verstuurd om alle gebruikers op de hoogte te stellen. De bedoeling is dat in deze mailing ook de aanwijzingen voor migratie naar Enelogic en data export zullen worden opgenomen.

Gebruikers die graag meteen willen switchen, hoeven uiteraard niet te wachten. De Enelogic firmware kan ook nu al gedownload worden van onze downloads pagina, en de overgang is in principe zo gedaan. Voor informatie over het flashen van de firmware, zie ook deze blogpost.

Rest ons nog om Bidgely te bedanken voor het beschikbaar stellen van hun dienst over de afgelopen 5 jaar. Dit heeft veel gebruikers geholpen met het besparen van energie, en daar gaat het uiteindelijk om.

 

Update 30 november:
Zie ook de gerelateerde Enelogic blogpost.

 

Update 5 december:
Bidgely heeft de sluitingstijd op half januari gesteld. Het is dus aan te raden om voor die tijd over te stappen.

 

Update 15 december:
Bidgely heeft de email notificatie naar alle gebruikers gestuurd. De aanwijzingen over migratie waren daar echter niet in opgenomen. Wij hebben een migratie quick guide opgesteld waarin de overstap beschreven staat in 7 stappen.
De Bidgely sluitingstijd die in de email vermeld staat is 31 december, in tegenstelling tot wat eerder tegen ons gezegd was (half januari).

 

Update 22 december:
Bidgely heeft de onduidelijkheid rondom de sluitingstijd opgehelderd. De dienst zal toch tot 15 januari open blijven, zoals ons ook in eerste instantie gezegd was.

Over het voorgenomen historische data export pad is nog geen opheldering gegeven.

 

Update 29 december:
Gebruikers kunnen per email een aanvraag bij Bidgely indienen om een export van hun historische data beschikbaar te stellen. Deze aanvraag kan ingediend worden bij notice@bidgely.com.

Update 6 januari:
Via onze support kan een conversie van het Bidgely export bestand naar een Enelogic import bestand worden aangevraagd. De migratie quick guide heeft een nieuw hoofdstuk gekregen waarin beschreven wordt hoe dat gedaan kan worden.

 

Update 16 januari:
Data uploads naar Bidgely zijn inmiddels niet meer mogelijk. Bestaande accounts zijn echter nog wel toegankelijk.

 

Update 5 juni:
Bestaande accounts zijn niet meer toegankelijk, maar het is nog steeds mogelijk een export bestand aan te vragen.

 

Ga terug