Abonneer op de blog RSS feed

Op de Youless site wordt een blog bijgehouden met nieuws en tips met betrekking tot de Youless energy monitor. Volg deze blog om meer uit je Youless te halen.

Volg ons op twitter

Gebruik onze rss feed of volg ons op twitter voor aankondigingen van nieuwe posts.

 

Meet je sluipverbruik

door Andras Tucsni

Meet je sluipverbruik met de YouLess energiemeter

Sluipverbruik is volgens de wikipedia definitie “het gebruik van elektriciteit zonder dat men daar voordeel van heeft”. Met name de stand-by stand van elektrische apparaten is een notoire veroorzaker van sluipverbruik. Milieucentraal stelt dat voor een gemiddeld huishouden het sluipverbruik zo'n 450 kWh per jaar bedraagt. Rekenend met 22ct per kWh komt dat neer op bijna €100,- per jaar. Het gemiddelde energieverbruik van een huishouden is 3500 kWh per jaar, waarmee het energieverbruik waar we “geen voordeel” van hebben maar liefst bijna 13% is. Er valt hier dus veel besparing te behalen, zonder dat daarvoor op comfort ingeleverd hoeft te worden.

 

Deze 450kWh per jaar is een gemiddelde waarde. In werkelijkheid zal dit per huishouden sterk verschillen. Met de YouLess energiemeter kan het eigen sluipverbruik makkelijk gemeten worden omdat de YouLess het totale energieverbruik meet (zie ook deze review). Het sluipverbruik wordt opgebouwd door de vele elektrische apparaten die we in huis hebben. Door het totaalverbruik te meten wanneer alle apparaten 'uit' staan heb je zodoende automatisch het sluipverbruik te pakken.

 

Het ideale moment om het sluipverbruik te meten is dan ook midden in de nacht, of wanneer niemand thuis is. Dan staan alle apparaten zoveel mogelijk uitgeschakeld als het goed is. Omdat de koelkast ook af en toe aanslaat moet het laagste verbruik in de nacht gezocht worden om het sluipverbruik te bepalen.

 

Met de online energiemanager Bidgely waarmee de YouLess kan koppelen is dit laagste verbruik eenvoudig visueel uit het dashboard grafiek te bepalen door een minimumpunt in de nacht te zoeken:

 

tl_files/blog/sluip.png

Ons sluipverbruik thuis blijkt 58 Watt te zijn. Op jaarbasis komt dat neer op 0,058*365*24 = 508 kWh. Oei, dat is dus meer dan het gemiddelde. Dat moet beter kunnen..

 

Om het voor mezelf een beetje goed te praten heb ik bedacht dat ik het verbruik van de mechanische ventilatie hier nog van af mag trekken (waarover in een andere post meer). Van dat verbruik heb ik immers wel voordeel omdat het voor een goed binnenklimaat zorgt.

 

 

Sluipverbruik is volgens de wikipedia definitie “het gebruik van elektriciteit zonder dat men daar voordeel van heeft”. Met name de stand-by stand van elektrische apparaten is een notoire veroorzaker van sluipverbruik. Milieucentraal stelt dat voor een gemiddeld huishouden het sluipverbruik zo'n 450 kWh per jaar bedraagt. Het gemiddelde energieverbruik van een huishouden is 3500 kWh per jaar, waarmee het energieverbruik waar we “geen voordeel” van hebben maar liefst bijna 13% is. Er valt hier dus veel besparing te behalen, zonder dat daarvoor op comfort ingeleverd hoeft te worden.

 

Deze 450kWh per jaar is een gemiddelde waarde. In werkelijkheid zal dit per huishouden sterk verschillen. Met de YouLess energiemeter kan het eigen sluipverbruik makkelijk gemeten worden omdat deze het totale energieverbruik meet. Het sluipverbruik wordt opgebouwd door de vele elektrische apparaten die we in huis hebben. Door het totaalverbruik te meten wanneer alle apparaten 'uit' staan heb je zodoende automatisch het sluipverbruik te pakken.

 

Het ideale moment om het sluipverbruik te meten is dan ook midden in de nacht, of wanneer niemand thuis is. Dan staan alle apparaten zoveel mogelijk uitgeschakeld als het goed is. Omdat de koelkast ook af en toe aanslaat moet het laagste verbruik in de nacht gezocht worden om het sluipverbruik te bepalen.

 

Met de online energiemanager Bidgely waarmee de YouLess kan koppelen is dit laagste verbruik eenvoudig visueel uit het dashboard grafiek te bepalen door een minimumpunt in de nacht te zoeken:

Verbruik van vandaag zichtbaar op Bidgely

door Andras Tucsni

In mijn vorige post over de online energiemanager Bidgely schreef ik o.a. dat door een tijdzone gerelateerd issue wij hier in Nederland het energieverbruik van vandaag niet konden zien; alleen van de dagen die al gepasseerd zijn. Dit punt is nu opgelost.

 

Het zal de oplettende gebruiker opvallen dat de getoonde data alleen nog niet realtime is. Er is nog een vertraging van een paar uur waardoor nog niet alle data van de huidige dag in het dashboard zichtbaar is. Ik heb begrepen dat dit te maken heeft met de manier waarop de dataverwerking is ingericht. Er wordt momenteel bij Bidgely aan gewerkt om deze verwerking anders in te richten zodat alle data meteen in het dashboard zichtbaar wordt. Dit komt binnenkort beschikbaar (geen exacte datum bekend).

 

Gelukkig is het energieverbruik over de laatste uren ook te zien in de desktop gadget, dus in elk geval is er een alternatief totdat deze aanpassing beschikbaar komt.

Android App preview

door Andras Tucsni

Preview van de Android app

Voor eigenaren van een Apple iOS apparaat is er al een YouLess app, maar Android gebruikers hebben het tot nu toe zonder app moeten stellen. Daar komt binnenkort verandering in. In het korte (halve minuut) filmpje hieronder laten we alvast een preview zien van de Android app. Een demo is tenslotte toch geloofwaardiger dan alleen maar een aankondiging.

 

 

Hoewel dit een werkende demo is, zijn er nog wel wat puntjes die op de i gezet moeten worden waardoor we de app nu nog niet kunnen releasen. We zullen t.z.t. een beta als download beschikbaar stellen om feedback te krijgen over hoe de app werkt op diverse Android apparaten. Als we deze feedback verwerkt hebben zetten we de app in de Android market.

Bidgely - vooruitblik

door Andras Tucsni

Welke vernieuwingen kunnen er worden verwacht?

Een ruime maand geleden is de online energiemanagement dienst onder de naam Bidgely van start gegaan. YouLess is een zogenaamde device partner van Bidgely omdat YouLess meetgegevens met Bidgely kan koppelen zodat het energieverbruik overal online is in te zien. Ik benadruk hierbij kan, omdat we vinden dat iedereen baas over eigen data moet kunnen zijn (zie de eerdere post over Bidgely en privacy overwegingen).

 

Er bestaan tegenwoordig meerdere gratis diensten die het energieverbruik online in een grafiek kunnen tonen. De reden dat YouLess juist met Bidgely kan koppelen is dat deze ook de mogelijkheid heeft om apparaat profielen in de meetgegevens te herkennen. Er wordt als het ware automatisch naar de grafiek patronen gezocht van bepaalde typische apparaten zoals de koelkast, wasmachine, droger, etc. Zodoende kunnen er rapportages gemaakt worden over wat het verbruik van deze apparaten is, zonder dat er bij het apparaat in kwestie een stroommeter hoeft te worden geïnstalleerd. Dat is natuurlijk wel een erg handige functie.

 

Het is alleen nu nog niet zover dat deze functie in Nederland beschikbaar is. In deze post blik ik vooruit op wat er bij Bidgely op stapel staat zodat er meer duidelijkheid is over wat er van deze dienst kan worden verwacht.

 

Om te beginnen hebben wij een aantal verbeteringsverzoeken (waarvan sommige door YouLess gebruikers aangedragen) doorgegeven aan Bidgely. De volgende punten zullen naar aanleiding van deze verzoeken worden verbeterd:

 

  1. Meetgegevens van vandaag zichtbaar: De meeste gebruikers zullen wel ontdekt hebben dat de meetgegevens van vandaag niet zichtbaar zijn, alleen die van gisteren en verder terug. Dit blijkt veroorzaakt te zijn door een tijdzone gerelateerde issue aan de kant van Bidgely.

  2. Hoge resolutie van meetgegevens: Niet alle meetpunten wordt momenteel in de grafiek getoond waardoor de “tijdresolutie” minder hoog is dan zou kunnen. Dit zal worden verhoogd naar volledige tijdresolutie.

  3. Lokalisering van munteenheid en tijd: De kWh prijs zal ook in euro's kunnen worden gekozen in plaats van dollars. De tijdnotatie zal in 24 uur notatie in plaats van 12 uur notatie kunnen worden gekozen.

  4. Schaal van verticale as handmatig instelbaar: De verticale as schaal van de grafiek past zich aan aan de hoogst geregistreerde verbruikswaarde in het gekozen tijdvenster. Een enkele grote piek zorgt er dan voor dat nuances in het lagere verbruik niet goed meer zichtbaar zijn. De verticale as schaal zal daarom ook handmatig instelbaar kunnen worden gemaakt.

  5. Export van meetgegevens: Baas zijn over eigen data betekent dat je ook je data moet kunnen exporteren/downloaden en de mogelijkheid moet hebben om de gegevens op de server te laten verwijderen. Deze functie zal worden toegevoegd.

 

Een aantal punten die eerder al aangedragen waren (zoals problemen met Internet Explorer en de navigatie door de grafiek) zijn inmiddels opgelost, dus er wordt ook echt werk gemaakt van de aangeleverde feedback.

 

De automatische herkenning van apparaat profielen is zoals gezegd momenteel voor Nederland nog niet geactiveerd. Een koelkast in Amerika verbruikt namelijk makkelijk 300 Watt wanneer deze aan het koelen is en in Nederland zal dit eerder rond de 100 Watt zijn. Het gevolg is dat de apparaat profielen die nu ondersteund worden niet goed werken voor Nederlandse huishoudens. Het ondersteunen van profielen die wel voor de Nederlandse situatie werken is echter wel nadrukkelijk de bedoeling, al durfen ze daar nu nog geen datum voor toe te zeggen. Als er meer nieuws is op dit vlak is dan zullen we hier uiteraard over berichten.

 

Tenslotte een vraag die we vaker krijgen: “Blijft de dienst in de toekomst ook gratis?” Het antwoord daarop is ja. Het is alleen niet uitgesloten dat er ooit in de toekomst een onderscheid gemaakt zal worden tussen een standaard en en een betaalde premium versie. In elk zullen wij ons er altijd hard voor maken dat YouLess gebruikers gratis toegang blijven houden tot een fatsoenlijke set van monitoring en rapportage functies.

Release Gadget v0.8

door Andras Tucsni

Desktop Gadget verder bijgeschaafd

Er is een nieuwe versie van de Windows desktop Gadget beschikbaar. In deze nieuwe versie 0.8 zijn een paar plooien gladgestreken die de afgelopen tijd zijn gebleken. Hieronder worden ze genoemd:

  • De Gadget werkte niet altijd goed wanneer er geen netwerk verbinding met de YouLess was bij het opstarten.
  • Bij YouLess kWh meterstanden van minder dan 100kWh werden nieuwe meetwaarden niet door de LED verklikt en niet aan de grafiek data toegevoegd.
  • De Gadget werd onresponsief wanneer de grafiek getoond werd bij kWh meterstanden van minder dan 100kWh.
  • De inkleuring onder de grafiek werd, wanneer er verder terug in de tijd werd gekeken, soms niet goed weergegeven.

Versie 0.8 is te vinden op de downloads pagina.

 

Update: Sluit voor het installeren van de nieuwe Gadget eerst de eventueel nog draaiende oude Gadget af. Windows controleert hier niet op terwijl dit wel nodig is voor een succesvolle update.